มาแล้ว! รายชื่อวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ประจำปี 2563

มาแล้ว! รายชื่อวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ประจำปี 2563 

วัคซีนเด็ก – ที่เพจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้ประกาศ รายชื่อวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก ประจำปี 2563 ดังนี้

เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพดี ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการพาบุตรหลานของท่านไปรับวัคซีนตามกำหนด เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันบุตรหลานไม่ให้ป่วยแล้ว หากคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะทำให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” ที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันชุมชนไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย

เด็กทุกคน สามารถขอรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง  โดยรายชื่อวัคซีนที่เด็กสามารถฉีดได้ฟรี มีดังนี้