กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ฉบับที่ 243 (วันที่ 5 ม.ค.-11 ม.ค. 63) ระบุว่า

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคที่มากับภัยแล้ง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เริ่มลดลง ทำให้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชน ให้ระวัง 6 โรคที่มากับภัยแล้ง ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย และไวรัสตับอักเสบเอ

ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย หากมีอาการท้องเสีย ดูแลเบื้องต้นด้วยการจิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่