บางจาก ปรับราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สตางค์

บางจาก ปรับราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สตางค์!

ราคาน้ำมัน –  เมื่อวันที่ 3 ม.ค. เพจ Bangchak ได้ประกาศปรับราคาน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์และไฮดีเซล โดยมีผลในวันที่ 4 ม.ค. ดังนี้