กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน 3 ตำแหน่ง  42 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11  – ที่เพจ กรมการจัดหางาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบ กองพลทหารราบที่ 11 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 3 ตำแหน่ง 42 อัตรา ได้แก่

1. เสมียน จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)

2. พลขับรถ จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)

3. ช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์

การรับสมัครสอบ

จำหน่ายใบสมัคร รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (038) 981-702 (ฝ่ายกำลังพล)