นักสิ่งแวดล้อม สงสัย รัฐรณรงค์ “งดแจกถุงพลาสติก” แต่ทำไมยอมให้นำเข้าจาก ตปท.

ภาพจากเฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat

นักสิ่งแวดล้อม สงสัย รัฐรณรงค์ “งดแจกถุงพลาสติก” แต่ทำไมยอมให้นำเข้าจาก ตปท.

หลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา

นายสนธิ คชวัฒ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดแจกถุงพลาสติกว่า คาดว่าจะลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลงได้ 7.8 แสนตันต่อปี จากปริมาณถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นประมาณ 2 ล้านตันต่อปี

หากจะให้การลดถุงพลาสติกเกิดผลที่กว้างมากขึ้นแบบในประเทศพัฒนาแล้ว ต้องออกกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก หรือเก็บเงินค่าถุงพลาสติกในทุกร้านค้าทั่วประเทศ โดยอาจให้เป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือเป็นถุงพลาสติกมีความหนาใช้ได้หลายครั้ง

ซึ่งการคิดเงินค่าถุงพลาสติกเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปริมาณการใช้ถุงได้จำนวนมาก เพราะผู้ซื้อสินค้าที่เคยได้รับถุงฟรีๆ หากไม่ต้องการจ่ายเงินค่าถุงก็ต้องนำถุงเก่ามาใช้ซ้ำหรือเตรียมถุงผ้าสำหรับใส่สินค้ามาเอง

ภาพจากเฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat

นายสนธิ เผยต่อว่า ในปี 2561-2562 ประเทศไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมากถึง 481,381ตันสูงเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน (กรีนพีซ) และกำหนดให้มีปริมาณนำเข้าในปีต่อไปปีละ 70,000 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูก ถ้าใครซื้อของใช้พลาสติกตามร้าน 20 บาท ทั้งหมดจะมาจากพลาสติกรีไซเคิล แต่ที่ยิ่งกว่านั้น ปัจจุบันสินค้าพลาสติกคุณภาพต่ำราคาถูก ถูกนำเข้าจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก นำมาขายและกลายมาเป็นขยะท่วมประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้

คำถามว่า ทำไมไม่ใช้ขยะพลาสติกในประเทศไทยมารีไซเคิลแทนการนำเข้า ข้อเท็จจริงคือ ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีจำนวนมากจริง แต่เป็นขยะที่ไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากประชาชนและรัฐบาล จึงมีการปนเปื้อนสูง ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมจึงซื้อขยะพลาสติกจากต่างประเทศ นำมารีไซเคิลและผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูกขาย ซึ่งจะมีต้นทุนถูกกว่าการนำขยะพลาสติกในประเทศไทยมาคัดแยกและนำมารีไซเคิลผลิตเป็นสินค้าใหม่ ทำให้ขยะพลาสติกในประเทศตกค้างจำนวนมากและถูกกองทิ้งไว้ในหลุมขยะเทศบาลและไหลลงทะเลในที่สุด

ส่วนโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล (โรงงานประเภท 105 และ 106) ในประเทศไทยตั้งขึ้นได้ง่ายเนื่องจากมีประกาศ คสช. ที่ 4/2559 กำหนดให้ตั้งที่ใดก็ได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผังเมือง ทำให้จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานรีไซเคิลถึง 6,000 แห่ง และมากกว่า 3,000 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำลังรณรงค์ให้คนไทยเสียสละลดการใช้ถุงพลาสติกกันอย่างกว้างขวาง แต่อีกด้านเรากลับยินยอมให้นำเข้าขยะเศษพลาสติกจากต่างประเทศจำนวนมาก มารีไซเคิลเป็นสินค้าพลาสติกราคาถูก คุณภาพต่ำมาขายในประเทศ ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นขยะพลาสติกมหาศาลอยู่ในประเทศ รวมทั้งยินยอมให้ต่างประเทศมาตั้งโรงงานรีไซเคิลพลาสติกในประเทศได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนโยบายแบบนี้มันขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง

นโยบายที่ขัดแย้งในเรื่องพลาสติก1.ภาคเอกชนภาคีเครือข่าย43แห่งให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยความสมัครใจงดให้ถุงพลาสติกในห้าง…

โพสต์โดย Sonthi Kotchawat เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2020