ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ชวนคนไทย “พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ช่วยลดปริมาณขยะ

ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ชวนคนไทย “พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ช่วยลดปริมาณขยะ

วันที่ 2 ม.ค. เพจ องค์การเภสัชกรรม รายงานว่า ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทุกสาขา จะงดให้ถุงพลาสติก แล้วให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้านแทน เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 ที่ผ่านมา