บางแสนคึกคัก! นักท่องเที่ยวแน่นหาดรับเทศกาลปีใหม่

บางแสนคึกคัก! นักท่องเที่ยวเดินทางมาฉลองปีใหม่จนแน่นหาด 

วันนี้ที่เพจ ที่นี่ชลบุรี ได้โพสต์ภาพและข้อความรายงานบรรยากาศ เหล่าประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ทยอยกันเดินทางมาที่ชายหาดบางแสน โดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัว อีกทั้งจำนวนรถมีความหนาแน่น มาตั้งแต่เวลา 12.00 น.