รับได้ 300 คนต่อวันเท่านั้น! คลินิกกัญชาฯ กระทรวงสาธารณสุข อนุทินแจงใครจะไปต้องจองก่อน!

รับได้ 300 คนต่อวันเท่านั้น! คลินิกกัญชาฯ กระทรวงสาธารณสุข อนุทินแจงใครจะไปต้องจองก่อน!

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่เพจ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้โพสต์ ประกาศเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 6 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาอาการด้วยสารสกัดจากกัญชา
สามารถขอรับการรักษาได้ ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โดยนายอนุทิน ได้เชิญแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ที่มีความรู้และมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วย ด้วยสารสกัดจากกัญชา มาบริการรักษาผู้ป่วย ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ซึ่งแพทย์ประจำคลินิก มี 3 ท่าน ได้แก่
1.ศาสตราจารย์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
2.นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ
3.อาจารย์เดชา ศิริภัทร

พร้อมด้วยแพทย์แผนไทยอีกหลายท่าน ที่จะมาให้บริการรักษาผู้ป่วย ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการ กรุณาจองคิวล่วงหน้า เพราะในช่วงต้นนี้ สามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 300 ท่านเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม