อนุทิน-สมศักดิ์ ลงนามเอ็มโอยู 2 ฉบับ ปลดล็อค ‘กระท่อม-กัญชา’ พ้นบัญชียาเสพติด

อนุทิน-สมศักดิ์ ลงนามเอ็มโอยู 2 ฉบับ ปลดล็อค ‘กระท่อม-กัญชา’ พ้นบัญชียาเสพติด และผลักดันสู่การเป็นพืชสมุนไพร 

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติด และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติด

โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า การลงนามความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับครั้งนี้ เป็นการยกเลิกพืชกัญชาและพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ประชาชน ภายใต้กลไกการดำเนินงานที่รัดกุม

“กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรักษาและเป็นหน่วยงานควบคุมบังคับใช้กฎหมาย มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะรวมพลังขับเคลื่อนให้พืชกัญชา พืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงจะผลักดันให้เกิดสินค้าใหม่เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สร้างรายได้ใหม่ให้คนไทย” นายอนุทินกล่าว