มติชน แต่งตั้ง “ปานบัว บุนปาน” เป็นเอ็มดีคนใหม่

มติชน แต่งตั้ง “ปานบัว บุนปาน” เป็นเอ็มดีคนใหม่

วันที่ 27 ธ.ค. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งระดับบริหาร ดังนี้

1.แต่งตั้ง นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ เป็นที่ปรึกษา

2.แต่งตั้ง นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ เป็นรองประธานกรรมการ

3.แต่งตั้งนางสาวปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด และการบริหารจัดการงานบุคคล เป็น กรรมการผู้จัดการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 อย.บังคับใช้กฎหมาย ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย คสอ.ที่ผสมไมโครบีดส์
บทความถัดไปอนุทิน-สมศักดิ์ ลงนามเอ็มโอยู 2 ฉบับ ปลดล็อค ‘กระท่อม-กัญชา’ พ้นบัญชียาเสพติด