พาณิชย์ ส่งทีมตรวจสอบราคาสินค้า-บริการ ช่วงปีใหม่ ลั่นใครฉวยโอกาสโก่งราคาเจอคุก

พาณิชย์ ส่งทีมตรวจสอบราคาสินค้า-บริการ ช่วงปีใหม่ ลั่นใครฉวยโอกาสโก่งราคาเจอคุก

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และส่วนใหญ่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ นอกจากจะต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแล้ว จะต้องซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง กรมการค้าภายในจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการตามสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งอื่นๆ ด้วย เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย สถานีรถไฟหัวลำโพง รวมทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ข้อ 3 และข้อ 11 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับในภาพรวมปีนี้ ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 35 บาท/จาน ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 40 บาท/จาน ข้าวกะเพรา (หมู, ไก่) ราคา 40-50 บาท/จาน น้ำเปล่าขวดเพท ขนาด 600 มล. ราคา 7-10 บาท/ขวด ค่าบริการรับฝากสัมภาระเริ่มต้นที่ 20 บาท/ชิ้น นอกจากนี้กรมการค้าภายใน ยังได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคโดยได้จัดให้มีร้านหนูณิชย์พาชิมภายในสถานีขนส่งฯ โดยจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด เช่น กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จ ได้แก่ ข้าวมันไก่, ข้าวผัดหมู-ไก่, ข้าวกะเพราหมู-ไก่, ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 35 บาท/กล่อง, กับข้าวถุงละ 30-35 บาท ข้าวเปล่าถุงละ 5-6 บาท เป็นต้น กลุ่มเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่าขวดเพท ขนาด 600 มล. ราคา 7 บาท/ขวด, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง (ตรา M-150, กระทิงแดง) ราคา 10 บาท/ขวด, กาแฟกระป๋อง ขนาด 180 มล. ราคา 17 บาท/กระป๋อง เป็นต้น

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ