ก.อุตฯชี้เศรษฐกิจพม่าเนื้อหอม ตั้งเป้าดันเอสเอ็มอี ผลิตสินค้าขยายตลาดส่งออก

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างร่วมงาน “มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการภาคตะวันตก”เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ดำเนินธุรกิจมีความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดีแกรนด์ จ.นครปฐม ว่า ประเทศพม่าถือเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)มีการเติบโตในปี 2558 มากว่า 7.8% ดังนั้นการจะประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศกับพม่าจึงยังสามารถทำได้อีกมาก ขณะเดียวกันประเทศไทยมีกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกที่รองรับและสนับสนุนต่อความต้องการด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวย ประกอบกับมีแหล่งทรัพยากรและระบบการคมนาคมขนส่งเป็นหัวใจหลัก ซึ่งในอนาคตจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นเส้นทางสู่การลงทุน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสู่การเป็นฐานการผลิตหลักที่มีศักยภาพรองรับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

ด้านนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกสอ. กล่าวว่า ปัจจุบันภาคตะวันตกมีจำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) มากกว่า 230,000 กิจการ จำนวนนี้มีอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่ต้องการในพม่าทั้งหมด 5 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างและสาธารณูปโภค 2.อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 3.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และ 5.อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีอัตราการผลิตและเติบโตเป็นจำนวนมากในภูมิภาคตะวันตก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ในพม่าให้การยอมรับในด้านคุณภาพและนำเข้าสินค้าเหล่านี้จากประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี และในปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าส่งออกไปยังพม่าได้กว่า 1 แสนล้านบาท ถือเป็นสัญญาณทางการค้าที่ดี

“กสอ.มีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มเอสเอ็มอีในภาคตะวันตกจะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตเพื่อรองรับ และมีส่วนเอื้อให้สามารถขยายการส่งออกสินค้าจาก 5 อุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดพม่าได้เพิ่มขึ้นแน่นอน”นายพรเทพกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์