สั่งเปิด “คลินิกกัญชา”ทุกวัน อภัยภูเบศร พร้อม ยันได้ผลดีจริงกับผู้ป่วย

สั่งเปิด “คลินิกกัญชา”ทุกวัน อภัยภูเบศร พร้อม ยันได้ผลดีจริงกับผู้ป่วย

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข (สธ.) มีคำสั่งในการประชุมหารือการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เมื่อเร็วๆนี้  โดย ให้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดให้บริการ “คลินิกกัญชา”ทุกวัน จากที่แต่เดิมเคยเปิดเดือนละครั้ง และให้ดำเนินการในทันทีนั้น ทางโรงพยาบาลเน้นการตอบสนองนโยบายและการสั่งการของ รมว.สธ. ทั้งยังเล็งเห็นว่า ยาตำรับที่มีกัญชาปรุงผสม มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยจริง  จึงดำเนินการเปิดทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 19 ธ.ค. เป็นต้นมา โดยเน้นติดตามการใช้ การเฝ้าระวังความปลอดภัย และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

“เราจะเปิดให้บริการตามระบบปกติของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย คือวันจันทร์ – ศุกร์  โดยจะจ่ายยาตำรับแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ร่วมกับตำรับอื่นๆ เน้นการดูแลแบบองค์รวม และจากการเปิดคลินิกกัญชาที่ผ่านมา พบว่า ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้จริง ซึ่งประเมินจากเครื่องมือ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ในกรณีที่ใช้ยานอนหลับอื่นมาแล้วไม่ได้ผล” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

และว่า นอกจากนี้ ยายังช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตอื่นๆ ดีขึ้นด้วย ซึ่งทางโรงพยาบาลจะพัฒนาการเก็บข้อมูลที่มีระบบ และประเมินผล เพื่อให้มีข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย นำไปสู่การขึ้นทะเบียน และขยายการปลูกต่อไปยังเกษตกรและการผลิตให้ภาคเอกชน ในขณะเดียวกันเราก็จะสืบค้นองค์ความรู้ยาพื้นบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมอื่นๆ มาอีก เพื่อให้มียาจากภูมิปัญญาที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพของคนไทย โดยเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐาน และความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วย โดยจะมีการหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งทั้งกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหรและยา (อย.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โทรศัพท์ (037) 211-289 หรือ งานการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ (037) 216-164 และ โทรศัพท์ (085) 391-2255