ส่อง 10 อันดับ ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี 2563

ส่อง 10 อันดับ ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลสำรวจธุรกิจรุ่งและร่วง ปี 2563 มีดังนี้

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง 63

 1. แพลตฟอร์ม e-commerce
 2. เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ ผู้ให้บริการโครงข่าย
 3. เกม พัฒนา Application
 4. ขนส่งโลจิสติกส์
 5. ประกันภัย ประกันชีวิต บริการทางการแพทย์ ความงาม
 6. อาหารและเครื่องดื่มฟาสต์ฟู้ด
 7. เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 8. Fintech ชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีพลังงาน
 9. ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
 10. ความเชื่อ ท่องเที่ยว เครื่องสำอางและบำรุงผิว

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง 63

 1. เช่าหนังสือ
 2. ผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและโทรสาร
 3. ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต
 4. สื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะขายในประเทศ
 5. หัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้
 6. การค้าแบบดั้งเดิม
 7. คนกลาง
 8. จำหน่ายอุปกรณ์ความจำ
 9. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซน์ แรงงานมาก
 10. สถานศึกษาเอกชน ร้านถ่ายรูป