MTL จับมือ AIS มอบ “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

MTL จับมือ AIS มอบ “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส ” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว ล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิต ได้จับมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

โดยเอไอเอสได้มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษแทนความห่วงใยและพร้อมดูแล ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)” ให้แก่ลูกค้าของเอไอเอสฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และไม่ต้องสมัครบริการใดๆ ก่อน โดยลูกค้าเอไอเอสสามารถรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงกด *638# โทรออก แล้วลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไป ลูกค้าสามารถเริ่มกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2562

สำหรับข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 บาท

หรือการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 150 บาท ต่อวัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย