ด่วน! สมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศยุติบทบาท ถูกสังคมตราหน้าเป็นผู้ร้าย

วันที่ 3 พฤศจิกายน สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เปิดแถลงข่าวที่สมาคมโรงสีข้าวไทย โดยประกาศยุติบทบาทตัวเอง พร้อมออกแถลงการณ์ใจความสรุปว่า ด้วยโรงสีข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอุตสาหกรรมข้าว และการค้าข้าวไทย อยู่เคียงข้างชาวนามาโดยตลอดแต่กลับพบว่าโรงสีข้าวในทัศนะของสังคมมีภาพลักษณ์ออกมาในเชิงลบ เนื่องจากความเข้าใจผิดที่ว่า โรงสีเป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นตัวการสำคัญที่สามารถกำหนดราคาข้าวเปลือกได้ตามใจชอบ ทั้งนี้ในความจริงนั้น โรงสีข้าวไม่สามารถจะกำหนดราคาข้าวสารเองได้ เมื่อแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ต้องขายข้าวสารผ่านพ่อค้า โดยที่พ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคาซื้อขายข้าวสาร

เพื่อแก้ภาพลักษณ์ดังกล่าวจึงได้ก่อตั้งสมาคมโรงสีข้าวไทยขึ้นเมื่อปี 2521 และปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งประเทศราว 1,000 ราย ใน 50 กว่าจังหวัดที่มีการปลูกข้าว

การดำเนินงานของสมาคมโรงสีข้าวไทยต่อสถานการณ์ข้าวไทยนั้น สมาคมฯยืนบน 2 หลักการที่สำคัญคือ หลักการที่1. สมาคมโรงสีข้าวไทยต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล หลักการที่2. ชาวนาต้องมาก่อน ดังนั้น จึงขอปฏิเสธกระแสข่าวที่ออกมาว่า โรงสีบางแห่งกดราคารับซื้อข้าวเปลือก หรือโรงสีร่วมมือกับฝ่ายการเมืองเพื่อกดราคาเพื่อหวังผลทางการเมือง

แต่จากกระแสข่าวดังกล่าวที่สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเชิงลบ แม้สมาคมฯจะพยายามให้ความร่วมมือกับทางราชการ และให้ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมแก่ผู้ค้าคือชาวนา ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีข้าวไทยจึงขอยุติบาทบาทในคณะกรรมการต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา มติชนออนไลน์