คนไทยเฮ! “ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

คนไทยเฮ! “ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันที่ 13 ธ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การยูเนสโก สมัยที่ 14 ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย มีมติให้ขึ้นทะเบียน ‘นวดไทย (Nuad Thai, Traditional Thai Massage/)’ ใน ‘บัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖  ขององค์การยูเนสโก เป็นรายการที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจาก ‘โขนไทย (Khon, masked dance drama in Thailand)’ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก 

ทั้งนี้ ‘มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้’ หมายถึง ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและเป็นของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใด ผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่งสมความรู้และการประยุกต์ใช้

ขอขอบคุณข้อมูลโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ( ราชบัณฑิต )

และ เพจเฟซบุ๊กกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก