“แฟลช เอ็กซ์เพรส” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการด้าน E-Commerce แบบครบวงจร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ country partner  เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับมอบโล่จาก คุณดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้