“ยำไข่แดงเค็ม” กินไม่ระวัง เสี่ยงปนเปื้อน-อาหารเป็นพิษได้!

“ยำไข่แดงเค็ม” กินไม่ระวัง เสี่ยงปนเปื้อน-อาหารเป็นพิษได้!

ยำไข่แดงเค็ม – ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา กระแสการทานอาหารประเภทยำ ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย มีเมนูยำใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็มาก แต่ที่เห็นว่าเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของใครหลายคน คงต้องมีชื่อ “ยำไข่แดงเค็ม” ติดโพลเข้ามาบ้าง แต่หารู้ไม่ว่าเมนูโปรดจานนี้ เป็นเมนูที่มีเชื้อซาลโมเนลลา ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษปะปนอยู่!!

“สถาบันอาหาร” ได้สุ่มตัวอย่างยำไข่แดงเค็ม จำนวน 5 ตัวอย่างจาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์เชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อน ผลปรากฏว่า พบยำไข่แดงเค็ม 4 ตัวอย่าง มีเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อน

ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดให้อาหารประเภทยำต้องไม่พบเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อนเลย

ซึ่งวัตถุดิบที่มักพบการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลาได้ง่าย เป็นวัตถุดิบจำพวพ เนื้อสัตว์ดิบ ผัก ผลไม้ และไข่ดิบ โดยแม่ไก่ที่มีเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลา อาจส่งผ่านเชื้อโรคไปสู่ไข่ไก่ตั้งแต่เปลือกไข่ยังไม่ก่อตัว การรับประทานไข่ดิบอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้

เมื่อทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวเข้าไป จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศรีษะ ปวดท้อง มีไข้ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย อาการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับ และภูมิต้านทานของแต่ละคน

ในส่วนของร้านค้า ผู้ปรุงต้องสวมถุงมือขณะหยิบจับวัตถุดิบ ไม่ใช้เขียงหั่นเนื้อสัตว์ดิบและเนื้อสัตว์ปรุงสุกแล้วร่วมกัน ลวกวัตถุดิบต่างๆ ให้สุกก่อนนำมาปรุงรส ไม่ไอจามรดอาหาร และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ

ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชน ที่ชื่นชอบทานอาหารยำเช่นนี้ ให้เลือกร้านที่สะอาดได้มาตรฐาน ผู้ปรุงมีการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ที่สำคัญควรรับประทานยำที่ปรุงสุกใหม่ๆ ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อซาลโมเนลลาลงได้

ข้อมูลจาก สถาบันอาหาร