ทูลกระหม่อมฯ โพสต์รำลึกกราบพระบาทในหลวงร. ๙

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ถ่ายคู่เมื่อสมัยทรงพระเยาว์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ระบุว่า “วันพ่อ : กราบพระบาทพ่อของเราเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 #วันชาติ #วันพ่อ”