ใช้งานวันนี้ Airport Bus สาย A1 วิ่ง ดอนเมือง-รถไฟฟ้ารัชโยธิน

ใช้งานวันนี้ Airport Bus สาย A1 วิ่ง ดอนเมือง-รถไฟฟ้ารัชโยธิน

เฟซบุ๊ก ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งข้อมูลว่า  ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดทดลองให้บริการเส้นทางรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบิน (Airport Bus) สาย A1 เส้นทางด่วนเสริมพิเศษ  อัตราความถี่ 36 เที่ยวต่อวัน

โดยเส้นทางจะเริ่มวิ่งจากท่าอากาศยานดอนเมือง –  สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน – สถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม – ร.พ.วิภาวดี – ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย Airport Bus จะวิ่งขึ้นทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ทั้งขาไปและขากลับ คิดค่าบริการ 30 บาทตลอดสาย ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30–19.00 น. รถออกทุกๆ 20 นาที 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ ขึ้นรถได้ ณ บริเวณประตู 6 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และบริเวณประตู 12 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ทั้งนี้ จะทำการประเมินความต้องการในการเดินทางของประชาชน เพื่อพิจารณาเพิ่มรถและความถี่ของการบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการเดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. (02) 535-1247