“กัญชา” คืบหน้าอีกขั้น! “อนุทิน” เดินหน้าเต็มตัว แต่ไม่วายโดนทวง “นโยบาย 6 ต้น”

“กัญชา” คืบหน้าอีกขั้น! “อนุทิน” เดินหน้าเต็มตัว แต่ไม่วายโดนทวง “นโยบาย 6 ต้น”

เมื่อเร็วๆนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข เผยถึงความคืบหน้านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ผ่านทางเพจส่วนตัว อนุทิน ชาญวีรกูล มีสาระสำคัญว่า ตนเองได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตกัญชาทางการแพทย์ เสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว หากไม่มีอะไรติดขัด ภายใน 2-3 เดือนนับจากนี้ไป น่าจะมีกฎกระทรวงออกมา เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจจะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ปฏิบัติได้

ซึ่งสาระสำคัญ 2 ประการ ที่บรรจุไว้ในร่างกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวประกอบด้วย หนึ่ง แพทย์แผนไทย และ หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อปรุงยา รักษาผู้ป่วย ได้ (ในร่างกฎกระทรวงฉบับเดิม อนุญาตให้ปรุงยาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปลูก) และ สอง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร สามารถปลูกกัญชาได้ (ร่างกฎกระทรวงเดิม ไม่อนุญาตให้เกษตรกรปลูก แต่ร่างฉบับใหม่ ให้สิทธิเกษตรกร เป็นรายบุคคล ปลูก โดยไม่ต้องจับกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ได้)

“ผู้ปลูกทั้ง 2 กลุ่มนี้ ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องปลูกกี่ต้น จะปลูก 6 ต้น หรือ มากกว่า 6 ต้น ก็ได้ ไม่มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และความเหมาะสมของแต่ละรายที่ขออนุญาตปลูก แต่เนื่องจาก กฎหมายแม่ คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 (ซึ่งประกาศใช้ก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) กำหนดไว้ว่าภายใน 5 ปีแรก คือ ปี 2562-2566 ใครจะปลูกกัญชา ต้องปลูกร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น ดังนั้น ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นี้ เกษตรกร ที่อยากปลูกกัญชา ต้องจับคู่กับหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ก่อน เมื่อพ้นจาก 5 ปี ผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จะปลูกกับหน่วยงานของรัฐต่อไป หรือจะปลูกเอง ไม่จับคู่กับหน่วยงานของรัฐ ก็ได้” นายอนุทิน ระบุ

ก่อนบอกด้วยว่า  นับจากนี้คงมีคำถามตามมาอีกว่า จะให้ปลูกแล้ว ทำไมยังต้องมีข้อกำหนดให้ยุ่งยาก คง ต้องตอบว่าเพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ และตนคนเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ หากจะแก้ ต้องไปแก้กันในสภาฯ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทาง พรรคภูมิใจไทย ได้เสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติด เข้าไปในสภาฯไว้แล้ว

“เพื่อจะให้ประชาชน และเกษตรกร สามารถปลูกกัญชา เพื่อเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมจึงใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงให้สิทธิ แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ เกษตรกร สามารถปลูกกัญชาได้  ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประสงค์จะใช้กัญชาทางการแพทย์ นอกเหนือจากในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข แม้จะมีข้อจำกัด และเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สะดวกอยู่บ้าง แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำได้เร็วที่สุด จึงขอความกรุณาคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาสนับสนุน ร่างกฎกระทรวง ที่นำเสนอ ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และผู้ป่วย ที่รอคอย ด้วย” นายอนุทิน โพสต์ไว้อย่างนั้น

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า โพสต์ดังกล่าวของนายอนุทิน ได้รับความสนใจจากลูกเพจเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่แสดงความเห็นสนับสนุนและให้กำลังใจ แต่ก็มีบางส่วนที่ทวงถามเกี่ยวกับนโยบายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น เมื่อไหร่จะเป็นความจริง หรือจะเป็นแค่ “ภาพลวงตา” ที่ทางพรรคภูมิใจไทยสร้างขึ้นช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งเท่านั้น

……………

ภาพประกอบข่าวนี้ คือ แปลงปลูกกัญชาทางการแพทย์ของทางโรงเพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี