เทสโก้ โลตัส ประกาศเลิกใช้หลอดพลาสติกทุกสาขา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เทสโก้ โลตัส เดินหน้ายกระดับมาตรการลดใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง ประกาศยกเลิกใช้หลอดพลาสติกภายในทั้ง 2,000 สาขาทั่วประเทศ ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม นี้

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เป้าหมายของกลุ่มเทสโก้ในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่ทำจากพลาสติกและวัสดุอื่นๆ คือการสร้างระบบปิดโดยการงดหรือลดใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าระบบ (Retrieve) และรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง (Recycle) หลอดพลาสติก ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีการประเมินว่าในประเทศไทย
มีขยะจากหลอดพลาสติกมากถึง 100 ล้านชิ้นต่อวัน หรือปีละกว่า 35,000 ล้านชิ้น ซึ่งหลอดพลาสติกไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ จึงเป็นที่มาของนโยบายในการเลิกใช้หลอดพลาสติกภายในเทสโก้ โลตัส ทั้ง 2,000 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม นี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มภายในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ถ้าหากจำเป็นต้องใช้หลอด เรามีหลอดกระดาษไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ส่วนในเทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ ภายในซูเปอร์มาร์เก็ตจะงดแจกหลอดพลาสติกทั้งหมด”

นอกจากนโยบายงดใช้หลอดพลาสติกภายในสาขา เทสโก้ โลตัส ยังจัดทำโครงการ “ใส่ใจ ใส่หมอน” เชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนนำหลอดพลาสติกมาบริจาค เพื่อทำเป็นหมอนหลอดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ยากไร้ในสังคมอีกด้วย โดยตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา สามารถนำหลอดพลาสติกกว่า 1 ล้านหลอด กลับเข้าระบบเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นหมอนหลอด “เทสโก้ โลตัส จะยังคงเดินหน้ายกระดับความเข้มข้นของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมกับห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อเป็นการลดขยะจากถุงพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนร่วมกันหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา” คุณสลิลลา กล่าวสรุป