อย. แนะ 6 วิธีใช้ “ยาดม” ที่ถูกต้อง อย่ามองข้ามความปลอดภัย

cr.Fda Thai

อย. แนะ 6 วิธีใช้ “ยาดม” ที่ถูกต้อง อย่ามองข้ามความปลอดภัย

หากใครเป็นคนติดยาดม ต้องฟังทางนี้ อย. แนะ 6 วิธีใช้ “ยาดม” ที่ถูกต้อง เพราะถ้าหากใช้ยาดมไม่ถูกวิธี อาจเป็นพาหะนำโรคได้

  1. ยาดมบรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย เพียงชั่วคราว หากอาการหนักควรพบแพทย์ 

2. ยาดมที่เป็นน้ำ หรือขี้ผึ้ง ควรป้ายใส่ผ้า หรือทาบางๆ ที่หน้าอก แล้วสูดไอระเหย

3. ควรสูดดมใกล้ๆ แต่ไม่สัมผัสโดยตรง

4. ไม่ควรให้หลอดยาดมเข้าไปค้างในจมูก เพราะสารทุกตัวอาจทำให้ระคายเคืองหากไปสัมผัส

5. หลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมที่สัมผัสกับจมูกผู้อื่น เพราะอาจทำให้ติดเชื้อได้

6. หากเป็นโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก ควรหลีกเลี่ยง เพราะหากสูดยาดมที่เข้มข้นมากๆ อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้น