จ่าย 200 เรียนได้เลย! “อภัยภูเบศรโมเดล” เปิดคอร์ส อบรมกัญชาเพื่อการแพทย์ระยะสั้น

Medical marijuana, alternative herbal medicine concept

จ่าย 200 เรียนได้เลย! “อภัยภูเบศรโมเดล” เปิดคอร์ส อบรมกัญชาเพื่อการแพทย์ระยะสั้น

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 เพจ สมุนไพรอภัยภูเบศร ประกาศเปิดรับศึกษาดูงาน “กัญชา” อภัยภูเบศรโมเดล โดยรายละเอียดมีดังนี้

รูปแบบ : อบรมระยะสั้น (1 วัน)

เรื่อง กัญชาเพื่อการแพทย์ “อภัยภูเบศรโมเดล”

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมพร้อมประชาชน ในการเรียนรู้กัญชา เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมเรียนรู้
– กัญชา กับกฎหมายที่ควรรู้
– การใช้ประโยชน์จากกัญชา ในระบบการรักษาสุขภาพ/ทางการแพทย์
– ระบบการปลูก/เทคนิคการปลูก/การเก็บเกี่ยว “กัญชา” ตามมาตรฐานเพื่อการใช้ทางการแพทย์
– ชมแปลงปลูกกัญชา

กำหนดการ ตารางอบรม ศุกร์ที่ 6, 13, 20, 27 ธันวาคม 2562

ค่าอบรมท่านละ 200 บาท

หมายเหตุ : รับรอบละไม่เกิน 40 คน/ ค่าอบรม รวมค่าเอกสารและอาหารกลางวันแล้ว

สามารถสอบถามเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 037-211-289 หรือ เฟซบุ๊ก สมุนไพรอภัยภูเบศร โดยให้ผู้ที่สนใจ แจ้งชื่อเพียงช่องทางเดียว เพื่อป้องกันรายชื่อซ้ำซ้อน