“บสย.” จับมือ “มติชน อคาเดมี” อบรมหลักสูตร “สองล้อไม่ง้อช่าง” เติมความรู้ สู่กลุ่มอาชีพอิสระ “เปิดร้านซ่อมจักรยาน”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน (มติชน อคาเดมี) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ มติชน อคาเดมี จัดโครงการ “หมอหนี้ บสย. เติมความรู้” โดยอบรมหลักสูตร “สองล้อไม่ง้อช่าง” สอนโดย อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ อาจารย์จากมติชน อคาเดมี เป็นการอบรมเทคนิคการซ่อมรถจักรยานให้กับบุคคลทั่วไปและผู้สนใจอยากเปิดร้านซ่อมจักรยาน จำนวน 50 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณชญานิน ศิริจางคพัฒนา

โดยมี คุณชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. เป็นประธานเปิดการอบรม คุณชญานิน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมจักรยาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.สรวัชร์ มาเป็นวิทยากร มอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมจักรยานพร้อมเทคนิคและเครื่องมือครบครันให้กับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบเป็นกิจการตนเอง ปัจจุบันเทรนด์อาชีพอิสระ อาชีพที่อยู่ตามบ้าน สามารถโปรโมตทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง สุดท้ายก็มีแฟนคลับมีความน่าเชื่อถือก็สามารถสร้างอาชีพของตัวเองได้

“บสย. เป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ เวลาทุกท่านไปขอสินเชื่อธนาคาร ทางธนาคารต้องการความมั่นใจในหลักประกัน ในมุมของ บสย. ธุรกิจรายย่อย ที่ขอสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท นอกจากความสามารถในการชำระหนี้แล้ว ธนาคารจะขอให้มีคนค้ำประกัน อาทิ บุคคล หรือ ข้าราชการ ซึ่ง บสย. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สามารถค้ำประกันแทนคนเหล่านั้นได้”

“โครงการหมอหนี้ บสย. เติมความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการหมอหนี้ บสย.” ที่มีวัตถุประสงค์ 3 เติม คือ  1. “เติมทุน” คือเป็นหลักประกันช่วยให้เจ้าของกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยโครงการค้ำประกันต่างๆ ของ บสย. 2. “เติมความรู้” เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือบริหารจัดการกิจการให้เจริญรุ่งเรือง และ 3. “เติมคุณภาพชีวิต” เมื่อมีความรู้แล้ว สามารถนำไปใช้กับกิจการได้แล้ว บสย. หวังว่าจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน” คุณชญานิน กล่าว