รู้หรือไม่ ธุรกิจใดสร้างรายได้สูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท ในปี 62 ?

“Success” word on business working table. Wooden cross word alphabet “Success”. Business teamwork success concept.

รู้หรือไม่ ธุรกิจใดสร้างรายได้สูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท ในปี 62 ?

ธุรกิจ – วันที่ 26 พ.ย.2562 ที่เพจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจมูลค่าขาย/ รายรับของธุรกิจการขายปลีกสินค้าและบริการทั่วประเทศ ในไตรมาส 2/2562 พบว่า ธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุด ติดโพลอยู่ด้วยกัน 7 ธุรกิจ สร้างมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท!

โดยธุรกิจการขายปลีก มีมูลค่ารายรับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่ารายรับประมาณ 3.4 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 สำหรับธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอื่นๆ มีมูลค่ารายรับน้อยที่สุด คือประมาณ 3,678.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2