ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์”ในหลวงรับสั่งอยากเสด็จนิวออร์ลีนส์ แต่ไม่มีโอกาส เพราะทรงห่วงประชาชน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป่าแซกโซโฟนร่วมกับพระสหาย พร้อมข้อความดังนี้

55756756778lm

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาก เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากที่สุดคือ Saxophone ทรงเป็นที่ชื่นชมของนักดนตรีชาวอเมริกันมาก และท่านโปรดแจ๊ซแบบบิ๊กแบนด์ และ Blues ท่านเคยรับสั่งว่าอยากไปเมือง New orleans ในมลรัฐหลุยเซียน่าซึ่งเป็นเมืองดนตรีแจ๊ซ แต่ไม่ได้มีโอกาสเสด็จ เพราะทรงเป็นห่วงประชาชน

ที่มา มติชนออนไลน์