เศรษฐกิจแย่ “สวนดุสิตโพล” ชี้ คนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ยกเว้นค่าเดินทาง 

เศรษฐกิจแย่ “สวนดุสิตโพล” ชี้ คนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ยกเว้นค่าเดินทาง

วันที่ 25 พ.ย. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ การกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสภาวะที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงดูครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 1. จากภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ประชาชนมีวิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง

อันดับ 1 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ของฟุ่มเฟือย 69.38%

อันดับ 2 ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน 40.74%

อันดับ 3 วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 22.85%

อันดับ 4 ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น 21.23%

อันดับ 5 ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน 19.60%

 1. ประชาชนมีวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4 อย่างไร

ด้านอาหาร

 1. ทำอาหารทานเอง ลดทานข้าวนอกบ้าน 62.83%
 2. กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อ ไม่เกินกี่บาท 37.59%
 3. ไม่กินทิ้งกินขว้าง กินพอดี เหลือเก็บใส่กล่อง 23.46%

ด้านที่อยู่อาศัย

 1. ประหยัดน้ำ ไฟ /ปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน 65.63%
 2. หมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ซ่อมเอง 39.35%
 3. เลือกเช่าราคาไม่แพง หารกับเพื่อน อยู่กับญาติ 15.77%

ด้านเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

 1. ช็อปปิ้งน้อยลง รอซื้อช่วงโปรโมชั่น ลดราคา 54.58%
 2. ใส่ชุดเดิม แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อน พี่น้อง 40.16%
 3. ซื้อของมือสอง ไม่ซื้อแบรนด์เนม 16.71%

ด้านยารักษาโรค

 1. ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี 60.12%
 2. ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม 32.36%
 3. กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ 28.07%

4. สิ่งที่ประชาชนไม่สามารถประหยัดได้มีอะไรบ้าง

อันดับ 1 ค่าเดินทาง ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำมัน 63.52%

อันดับ 2 ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 50.80%

อันดับ 3 ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต 24.79%

อันดับ 4 ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน 20.64%

อันดับ 5 ค่าภาษีสังคม เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานศพ 18.66%

ที่มา สวนดุสิตโพล