อดีตข้าราชครู ลาออกทำธุรกิจล้ม หันน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เดือนหลักแสน

นายร่มไม้ นวล ตาเกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่และสนับสนุนเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือ มีเกษตรกรหลายรายที่ เดิมเคยไปทำธุรกิจอื่น แต่ล้มเหลวแทบหมดตัว แต่เมื่อหันมาน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้ชีวิตกลับพลิกฟื้นขึ้นมา สามารถมีรายได้ และเป็นแบบอย่างของอีกหลายคน คือนายวงค์สถิตย์ โมราราษฎร์ ศิริวัฒน์ฟาร์ม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เกษตรกรชาวจังหวัดสกลนคร ลาออกจากข้าราชการครูไปประกอบธุรกิจแต่พบความล้มเหลวถึงขั้นหมดตัว จึงหันมาทำการเกษตร ที่สร้างรายได้ สร้างชีวิตใหม่ และยังแบ่งปันความรู้สู่เกษตรกรรายอื่น

201611020811051-20021113154942
นายวงศ์สถิตย์ โมราราษฎร์ วัย 60 ปี เกษตรกรบ้านโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรผู้สนใจ พร้อมนำชมแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานในพื้นที่ 43 ไร่ ที่ใช้เวลากว่า 10 ปีพลิกผืนดินรกร้างให้เป็นสวนที่อดุมสมบูรณ์

201611020811053-20021113154942
อดีตข้าราชการครู เล่าว่า เมื่อ 18 ปีก่อน ลาออกจากข้าราชการครูไปทำธุรกิจ แต่ล้มเหลวหมดตัว ต้องดิ้นรนทุกหนทาง ก่อนหันมาเดินตามรอยพ่อหลวง ใช้ที่ดินผืนสุดท้ายทำการเกษตร ต่อมาขยายพื้นที่ปลูกไม้ผล แต่ประสบปัญหาดินไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ ทำให้ไม้ผลที่ปลูกไม่เติบโต แต่ไม่ยอมแพ้ มุมานะพร้อมภรรยาหันมาฟื้นฟูดิน ทำเกษตรอินทรีย์ จัดสรรพื้นที่ 43 ไร่ อย่างเป็นสัดส่วน 8 ไร่ เน้นปลูกไม้ผล เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี พันธุ์ขาวแตงกวา ส้มเขียวหวานบางมด อีก 35 ไร่ ทำปศุสัตว์ ทั้งเลี้ยง เป็ด ไก่ สุกร และเลี้ยงปลาดุก ระยะแรกมีรายได้จากสวนเพียง 8,000-9,000 บาทต่อเดือน จึงหันมาเน้นผลผลิตที่ตลาดต้องการ เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็ด สุกร ปัจจุบันมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน และยิ่งผลผลิตปลอดสารเคมีจึงทำให้ได้ราคา ปัจจุบันสวนแห่งนี้ คือศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครช่วยส่งเสริม

ท่านที่สนใจ ติดต่อ ขอชมและศึกษา ดูงาน ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โทร.093-3215599 ในวันเวลาราชการ

ที่มา ข่าวสดออนไลน์