สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชานุญาตให้ปชช.สักการะพระบรมศพ ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

เมื่อเวลา 18.54 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพด้วย

591101nw_c1

591101nw_c2

ที่มา มติชนออนไลน์