ครม.เคาะ14 พ.ย. ชักธงเต็มเสา กิจกรรมบันเทิงจัดได้ตามเหมาะสม ขรก.ไว้ทุกข์1ปีตามเดิม

ครม.เคาะหลัง 14 พ.ย. จัดกิจกรรมบันเทิงตามความเหมาะสม ส่วนรายการวิทยุ-โทรทัศน์ขอให้สอดแทรกความรู้ แจงขรก.ยังไว้ทุกข์ 1 ปีเช่นเดิม ส่วนการลดธงครึ่งเสาสามารถชักธงเต็มเสาได้ในวันที่ 14 พ.ย.

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการจัดกิจกรรมบันเทิงในช่วงนี้ว่า ตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ได้จำแนกกิจกรรมต่างๆ เป็น 9 ลักษณะ คือ

1.งานเทศกาลระดับประเทศ อาทิ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส วันปีใหม่ 2.งานเทศกาลระดับจังหวัด อาทิ งานกาชาด งานเทศกาลผีตาโขน 3.งานส่งเสริมระดับเศรษฐกิจระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน งานประเพณีชนวัว 4.งานรื่นเริงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก ลำตัด มหรสพ การประกวดต่างๆ 5.กิจกรรมสถานบันเทิงต่างๆ เช่น ไนค์คลับ บาร์ 6.กิจกรรมที่จัดภายในโรงแรม เช่นการจัดประชุมสัมมนา การเลี้ยงสังสรรค์ 7.การแสดงคอนเสิร์ต 8.งานประเพณีวัฒนธรรม เช่น งานกฐิน งานผ้าป่า งานมงคลสมรส งานบวช 9.งานแข่งขันกีฬาทุกระดับและกองเชียร์ ทั้งนี้รัฐบาลมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมทั้ง 9 ประเภท สามารถจัดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อได้ เช่น การจัดประชุมสัมมนา งานมงคลสมรส งานกฐิน หรือการจัดเลี้ยง สังสรรค์ที่ทำในอาคารหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตเหมาะสมและเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จำเป็นปกติ หรือได้เตรียมการเอาไว้แล้ว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การใช้พื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวถึงการจัดรายการของสถานีวิทยุ โทรทัศน์ว่า สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยขอความร่วมมือผู้ที่รับผิดชอบรายการพิจารณาความเหมาะสมและควรสอดแทรกรายการที่ให้ความรู้ เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศในอนาคต สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความเหมาะสม หากสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) เบอร์ 02 2886464 ส่วนการลดธงครึ่งเสาที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งไว้ให้ลดธงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 พฤศจิกายนนั้น วันที่ 14 พฤศจิกายนจะมีการชักธงเต็มเสาเช่นเดิม ซึ่งนายกฯขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินการทุกอย่างโดยไม่ขัดกับหลักกฎหมาย และพิจารณาตามความเหมาะสม