ลุงตู่ช่วยด่วน! “โพล” เผย ชาวบ้านโอดค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจแย่ ตกงาน

ลุงตู่ช่วยด่วน! “โพล” เผย ชาวบ้านโอดค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจแย่ ตกงาน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่เอกสาร ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน เรื่อง “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. 62

เริ่มต้นจากคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 5 อันดับปัญหาเศรษฐกิจ ที่รุมเร้าประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.54 ระบุ ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง เพราะสินค้ามีต้นทุนสูง ทุกอย่างปรับขึ้นราคา รัฐขึ้นภาษีสินค้าต่างๆ ทำให้มีราคาแพงขึ้น นายทุนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ  รองลงมา ร้อยละ 39.19 ระบุ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศแย่ เพราะรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซา เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ฯลฯ ร้อยละ 31.76 ระบุ การว่างงาน ตกงาน เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลง ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง ฯลฯ ร้อยละ 25.68 ระบุ รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ เพราะองค์กร สถานประกอบการมีกำไรลดลง ต้องลดรายจ่าย ให้ค่าตอบแทนลดลง ข้าวของแพง รายจ่ายสูง ฯลฯ ร้อยละ 17.48 ระบุ การส่งออก การค้าและการลงทุน เพราะเศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติ ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลง ฯลฯ

ส่วนคำถามที่ว่า เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.34 ระบุ ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี รองลงมา ร้อยละ 38.41 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน สร้างงานสร้างรายได้ ขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 31.15 ระบุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

และเมื่อถามว่า บุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่ประชาชนคาดหวังให้เข้าช่วยเหลือ พบว่า ร้อยละ 47.90 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 32.84 ระบุ กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง พาณิชย์ แรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรฯ ร้อยละ 24.94 ระบุ ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่