กรมการจัดหางาน ตั้งเป้า ปี 63 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน

กรมการจัดหางาน ตั้งเป้า ปี 63 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน คาดสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท 

เมื่อวานนี้ (12 พ.ย.2562) นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า  รัฐมนตรีมีนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2563 นี้  ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน ในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาใช้ในประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอิสราเอล เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยสามารถส่งแรงงานไทยได้ตามจำนวน จะมีรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 140,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในภาพรวมช่วง 10 เดือนปี 2562 (มกราคม – ตุลาคม 2562) ที่ผ่านมา  จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว 97,597 คน โดยจัดส่งไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 27,226 คน

โดยแรงงานไทยสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  5 วิธี ดังนี้ 1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2. กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) 3. นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ 4. นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 5. คนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน ยังมี บริการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง หรือ แจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์  http://toea.doe.go.th ซึ่ง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ที่มา ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน