มช. จับมือ จ.แพร่ จัด Phrae Furniture City 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เครื่องเรือน เครื่องใช้จังหวัดแพร่ เดินหน้าพัฒนาและยกระดับจ.แพร่ ก้าวสู่การเป็นเมืองเฟอร์นิเจอร์ พร้อมจัดงานโรดโชว์ “Phrae Furniture City 2019” ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเข้าร่วมงาน “สภาสถาปนิก’19” ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนานนับร้อยปี เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่รู้จักโดยทั่วไป เนื่องจากจังหวัดแพร่เคยเป็นแหล่งป่าไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


โดยปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน รวม 1,391 แห่ง รวมเงินลงทุน 1,295 ล้านบาท มีการจ้างงาน 11,824 คน และยังมีผู้รับจ้างรายย่อยกระจายอยู่ในเขตอำเภอสูงเม่นอีกราว 9,000 ครัวเรือน ประมาณการมูลค่าทางการค้าของอุตสาหกรรม ราว 5,000 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตามมูลค่าทางการค้ายังถือว่าอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 3.5 ล้านบาทต่อโรงงานต่อปี นอกจากนี้ยังพบปัญหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ได้แก่ การลดลงของพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ การขาดแคลนแรงงาน แรงงานขาดทักษะงานไม้ชั้นสูง ปัญหาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางและขายส่งโดยไม่มีหน้าร้านแสดงสินค้า มีช่องทางการตลาดน้อย เป็นต้น

ทั้งนี้จึงทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปได้ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเจปาร่า ซึ่งเป็นเมืองเฟอร์นิเจอร์ของอินโดนีเซีย ที่เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในเอเชีย มีมูลค่าการค้าเฟอร์นิเจอร์จากเมืองนี้ปีละ 38,000 ล้านบาท ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนไม้ จังหวัดแพร่ และยกระดับทั้งด้านคุณภาพ ราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย อันเป็นการแก้ไขและพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยอีกว่า ภายใต้โครงการดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดงาน “Phrae Furniture City 2019” ขึ้น ในวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักและของแต่งบ้านจากวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ

พร้อมกันนี้ยังจะนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “สภาสถาปนิก´19” ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยงานดังกล่าวเป็นการประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างครั้งแรก รวมทั้งยังเป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกทุกสาขามากที่สุดในประเทศไทย จัดโดย สภาสถาปนิก อีกด้วย