“ACE” เผยกำไรโตพุ่งขยายตัวปีละ 102% ส่งผลนักลงทุนสนใจแห่เข้าฟังโรดโชว์

หุ้น-กองทุนรวม “ACE” เผยกำไรโตพุ่งขยายตัวปีละ 102% ส่งผลนักลงทุนสนใจแห่เข้าฟังโรดโชว์
“ACE” เผยกำไรโตพุ่งขยายตัวปีละ 102% ส่งผลนักลงทุนสนใจแห่เข้าฟังโรดโชว์

ACE เนื้อหอมนักลงทุนสนใจแห่เข้าฟังโรดโชว์เพียบ เน้นจุดเด่นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พร้อมวางแผนขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 เผยกำไรโตโดดเด่นขยายตัวปีละ 102%

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า หลังจากที่เปิดให้นักลงทุนร่วมรับฟังจุดเด่นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ ACE และแผนการขยายโรงไฟฟ้าที่มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

สำหรับนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 4.00-4.40 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย และเตรียมเปิดจองซื้อแก่นักลงทุนรายย่อยในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

บริษัท แอ๊บโชลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีความเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ และขยะชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าผ่านการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและก่อให้เกิด Economy of Scale ในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด

สำหรับ บริษัท แอ๊บโชลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ACE เติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ประกอบด้วย

  1. การเติบโตของกำลังการผลิต จาก 85.2 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 210.5 เมกกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 57%

2. การเติบโตของรายได้จาก 1,886 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 4,243 ล้านบาท ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,833 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 60%

3. อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดดเด่น จากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในพ.ศ. 2559 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 2560 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และในปี 2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 102%

4. การเติบโตของผลตอบแทนบน Fix Asset (ROA) โดยในปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.1% ในปี 2560 เท่ากับ 8.1% ปี 2561 เท่ากับ 12.4% และในปี 2562 ในช่วง Q2 เพิ่มขึ้นเป็น 16% โดยมีอัตราการเติบโต ของผลตอบแทนบน Fix Asset เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 88% จากตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัท ACE เป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน