ลูกจ้างเฮ! เพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอีก16สาขา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงแรงงานได้กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไปแล้ว 55 สาขา และจะประกาศเพิ่มเติมภายในเดือนธันวาคม 2559 อีก 12 สาขา นั้น ในปี 2560 จะเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 16 สาขา โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานต่ำสุด 320 บาทต่อวัน ในสาขาช่างบุครุภัณฑ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 และอัตราสูงสุดอยู่ที่ 815 บาทต่อวัน ในสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด) ระดับ 2 ทั้งนี้ ผู้ที่จะผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขา ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือต่อไป ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละระดับนอกจากได้รับเอกสารรับรองความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะได้รับสัญลักษณ์เป็นรูปดาว ภายใต้โครงการ “แรงงานติดดาว” โดยจะติดดาวบนหน้าอก ซึ่งผู้ผ่านมาตรฐานระดับ 1 ได้ 1 ดาว ระดับ 2 ได้ 2 ดาว และระดับ 3 ได้ 3 ดาว ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกคน

นายธีรพลกล่าวอีกว่า การมุ่งเน้นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนี้ เพื่อมิให้ยึดโยงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2560 โดยทุกสาขามีค่าจ้างที่สูงกว่าอยู่แล้ว นอกจากนั้น กพร.ยังมีโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานหลายโครงการในการสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ได้พัฒนาทักษะของลูกจ้าง ให้มีศักยภาพสูงขึ้น อาทิ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศถึง 180 แห่ง แรงงานที่ต้องเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 10,000 คน เพื่อให้แรงงานมีทักษะสูงขึ้น ทั้งนี้ กพร.มีกำหนดเปิดตัวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้