“กิติศักดิ์ สิงห์คำ” ผู้นำชาวนาทุ่งกุลาฯ ยิ้มสู้ด้วย “ไรซ์ บัดดี้” ข้าวอินทรีย์คุณภาพ

“กิติศักดิ์ สิงห์คำ”  ผู้นำชาวนาทุ่งกุลาฯ  ยิ้มสู้ด้วย “ไรซ์ บัดดี้” ข้าวอินทรีย์คุณภาพ เปลี่ยนวิถีชาวนาเคมีสู่ระบบอินทรีย์ที่อยู่ดีกินดีโดยไม่ง้อโรงสีและกลไกราคาแบบเดิมๆ

 ท่ามกลางวิกฤติราคาข้าวตกต่ำ หากชาวนาไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางและเจ้าของโรงสีได้ทุกราย ก็คงจะดีไม่น้อย

“กิติศักดิ์ สิงห์คำ”  เขาเป็นหนึ่งในชาวนาแดนดินถิ่นอีสาน บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล  ที่สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวนาในทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ เข้าสู่วิถีการปลูกข้าวคุณภาพ ประเภท ข้าวอินทรีย์  ข้าวกล้องงอก ทดแทนการปลูกข้าวแบบเดิมๆ ที่ต้องคอยลุ้นกับราคากลาง และพึ่งพาโรงสีข้าวขนาดใหญ่  โดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ หรือ สกต.ศรีสะเกษ เป็นพี่เลี้ยงสำคัญ ส่วนเทสโก้ โลตัส เข้ามาเป็นช่องทางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ไรซ์ บัดดี้

%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-709x1024

 

“เราเป็นชาวนากลุ่มเล็กๆ ที่ทำอาชีพนี้ด้วยใจรัก มุ่งมั่น กับการทำนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ผมมองเห็นว่า การทำข้าวคุณภาพ ในกระบวนการอินทรีย์ เพื่อตอบรับกระแสการบริโภคปลอดภัย เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย จึงรวมตัวกันส่งเสริมการทำนาแบบคุณภาพให้มากขึ้น  โดยมีสกต. คอยช่วยเหลือในเรื่องการรวบรวมผลผลิตไปสีที่โรงสีข้าวของสกต.เอง ซึ่งเป็นโรงสีข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 17065”

กิติศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า “ปัญหาช่วงแรกของเราคือ ทำข้าวคุณภาพแล้ว แต่ขายไม่ได้ เข้าไม่ถึงคนกิน  แต่เมื่อธกส.  และเทสโก้ โลตัส เข้ามาช่วยในเรื่องการตลาด ทำให้สินค้าดีๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ชาวนาที่เคยทำแบบเดิมๆ ก็หันมาสนใจมากขึ้นเพราะข้าวขายได้ราคา แทนที่จะได้ราคาตันละไม่ถึงหมื่นบาทในปัจจุบัน ก็ได้ราคา 20,000 บาทต่อตัน สองเท่าตัว ทำให้เกิดแรงจูงใจและเป็นกำลังใจให้ชาวนาอย่างพวกเรา”

tesco-lotus-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5-8-9-2559-182-of-200-768x512

 

“ชวนชัย บัวภู่” เป็นประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ บอกเล่าด้วยรอยยิ้มว่า  สหกรณ์ของเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาก  ซึ่งกว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและความคิดของชาวนาได้นั้นไม่ง่ายต้องทำทั้งกระบวนการนั้นคือ ทำให้มีต้นทุนน้อยที่สุด การมีโรงสีเอง การมีตลาดรองรับ  ลูกค้าไว้ใจในมาตรฐานความปลอดภัย

tesco-lotus-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5-8-9-2559-174-of-200-768x512

 

“พวกเรายึดหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องคุณธรรม ความซื้อสัตย์ อย่ามีความโลภ การตั้งสหกรณ์ของเราจึงเกิดขึ้นโดยมีสมาชิก 130,901 ราย ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดจำหน่าย  รวบรวมข้าว แปรรูป ด้วยโรงสีข้าวของเราซึ่งไม่ใช่โรงสีขนาดใหญ่แต่เป็นโรงสีออร์แกนิกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17065 เรียกว่า เป็นศูนย์กลางในการสีข้าวแบบออร์แกนิกของแถบนี้เลย”

ผลผลิตที่ได้จากชาวนากลุ่มอินทรีย์ในจังหวัดศรีสะเกษนี้ ถือเป็น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพที่มีความปลอดภัย ซึ่งไรซ์ บัดดี้ วางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส  121 สาขา ราคากิโลกรัมละ 75 บาท  และได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของการผลิตข้าวคุณภาพโดยกลุ่มชาวนาหัวคิดทันสมัยที่มีความห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

tesco-lotus-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5-9-9-2559-223-of-349-768x512

 

ที่สำคัญ ชาวนากลุ่มนี้มีความสุข หลุดจากวงจรการเป็นชาวนาแบบเดิมๆ ไม่ต้องคอยลุ้นกับราคากลางข้าวที่ในปัจจุบันที่ดิ่งลงเรื่อยๆ เหลือแค่ 6,000 -7,000 บาท ต่อตันเท่านั้น!

 

ที่มา มติชนออนไลน์