รู้หรือไม่? ครัวเรือนไทยในภาคต่างๆ ประกอบอาชีพอะไรสูงสุด

Group of people working out business plan in an office

รู้หรือไม่? ครัวเรือนไทยในภาคต่างๆ ประกอบอาชีพอะไรสูงสุด

อาชีพ – เคยมีคำกล่าวผ่านหูเมื่อนานมาแล้วว่า ประเทศไทยถือเป็นเมืองเกษตรกรรม หมายความว่าคนในประเทศ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกัน จริงหรือ? แล้วถ้าไม่ใช่ ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่ เขาประกอบอาชีพอะไรกันล่ะ?

เพจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เผยแพร่ผลการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยพบว่า ผู้ที่มีรายได้สูงสุดของครัวเรือนประเภทครัวเรือนส่วนบุคคล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ มีสถานะทางการทำงานเป็นผู้ประกอบธุรกิจของตนเองสูงที่สุด ในขณะที่ กรุงเทพมหานครและภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) มีสถานะทางการทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด