“ทูลกระหม่อม” เผยความประทับใจ ชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราฯ

“ทูลกระหม่อม” เผยความประทับใจ ชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราฯ

“ทูลกระหม่อม” – วันที่ 22 ต.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ ทรงเปิดเผยความประทับใจ หลังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ความว่า

ไปชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 1 #งดงามมาก #21Oct19 #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย