กรมการค้าภายใน ประกาศรายชื่อ 164 รพ.เอกชน คิดค่ายาไม่แพง มีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

กรมการค้าภายใน ประกาศรายชื่อ 164 รพ.เอกชน คิดค่ายาไม่แพง มีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

กรมการค้าภายใน เปิดรายชื่อโรงพยาบาลจำหน่ายยาราคายาถูก 164 โรง ให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ

  1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (91 เตียงขึ้นไป) จำนวน 69 ราย

  1. โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 – 90 เตียง) จำนวน 49 ราย

2. โรงพยาบาลขนาดกลาง (31 – 90 เตียง) จำนวน 49 ราย

  1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก (1 – 30 เตียง) จำนวน 46 ราย