ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ประธานที่ปรึกษา จัดงานอุ่นไอรัก

ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ประธานที่ปรึกษา จัดงานอุ่นไอรัก

วันที่ 14 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ดังนี้