“คินเซนทริค” เปิดตัวในไทย รุกตลาดที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์ รับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท Kincentric (คินเซนทริค) เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำ และด้านทรัพยากรมนุษย์ หลังจากได้รีแบรนด์จาก Aon ภายหลัง Spencer Stuart เทคโอเวอร์เสร็จสิ้น 1 ก.ค.ที่ผ่านมา และพร้อมเปิดโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 มีองค์กรเข้าร่วมเกือบ 100 แห่ง โดยจะมีการตัดสิน ในวันที่ 14 พ.ย. 2562

ทั้งนี้มองว่าตลาดที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำและด้านทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และมีโอกาสเติบโตไปได้อีก โดยบริษัทจะเข้าไปพัฒนาธุรกิจวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน การประเมินพัฒนาภาวะผู้นำรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรเพื่อช่วยลูกค้าสามารถทำธุรกิจให้เติบโตไปด้วยดีตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

สำหรับลูกค้าก็มาจากหลายอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันการเงิน โรงพยาบาลชั้นนำ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันคินเซนทริคเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรทั่วโลกมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 500 คน ซึ่งในประเทศไทยมีพนักงาน 30 คนโดยประมาณ

ทั้งนี้มองว่าเป้าหมายหลักของผู้นำทุกองค์กรในปัจจุบันคือการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการให้ลูกค้า มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น AI, Robot, digital platform โดยคินเซนทริค ประเทศไทย เราจะมุ่งมั่นในการที่จะช่วยผู้นำทุกคนในเรื่อง People Transformation ทีมงานที่ปรึกษานำวิธีการใหม่ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถมีโครงสร้างและวัฒนธรรมที่เอื้อกับการทำงานในโลกดิจิตอล พัฒนาหัวหน้าและพนักงานให้มีทักษะที่สำคัญและปรับตัวกับรูปแบบการทำงานในโลกดิจิตอล รวมถึงให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีพร้อมทุ่มเทสร้างผลงานให้องค์กรอย่างยั่งยืน

ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด (Disruptive Business Environment) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรและบุคลากรผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและบริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะลงทุนในเทคโนโลยีดิจิตอลแฟลตฟอร์มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับองค์กรในอนาคตทั้งนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม (Digital Transformation)

“เราเชื่อว่า “คินเซนทริค” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาเพียงไม่กี่รายในโลกที่มีฐานข้อมูลเรื่องคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของความผูกพันของพนักงานและโครงการนายจ้างดีเด่น ที่บริษัทดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษและในอนาคตจะครอบคลุมไปถึงการเก็บประสบการณ์ในทุกๆ จุดผ่านวงจรชีวิตพนักงานคนหนึ่งๆ ในการทำงานตั้งแต่การเข้ามาร่วมงานกับองค์กร จนลาออกหรือเกษียณอายุการทำงาน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยทำให้องค์กรสามารถมีการคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ท้ายที่สุด องค์กรสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจเรื่องธุรกิจและเรื่องคนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา”

ด้าน คุณนภัส ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการ คินเซนทริค ประเทศไทย กล่าวว่าบริษัทจะช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งที่คินเซนทริคมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในปัจจุบันคือ เรื่องของ Transformation ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเติบโตมากยิ่งขึ้น ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจะเข้าไปช่วยในเรื่องปรับโครงสร้างองค์กร ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Transformation การปรับ Mindset สร้างความสามารถของคนแรงจูงใจศักยภาพและ Redesign ช่วยออกแบบสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน ในด้านการอยู่ในองค์กรมีสภาพแวดล้อมที่พึงพอใจ

ขณะที่ คุณเอกลักษณ์ ชคทิศ ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ยังได้เปิดตัว “โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562″ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2544 และในปี 2548 ได้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพาร์ตเนอร์ โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งพนักงาน ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งจะมีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกตัดสิน ในปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมเกือบ 100 องค์กร และในวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 (Kincentric Best Employers 2019) ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จะมีการประกาศและมอบรางวัลแก่ สุดยอดนายจ้างดีเด่น