กลับมาแล้ว สลากออมสินพิเศษ ดอกเบี้ย 5 บาท ลุ้นรางวัลที่หนึ่ง 5 ล้านบาท เริ่ม 2 พ.ย.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันเพื่อการออมที่มุ่งมั่นต่อการทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านการออมมาตลอดระยะเวลากว่า 103 ปี และในโอกาสที่ธนาคารออมสินจัดงานวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ธนาคารจึงออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปี มีอายุสลาก 5 ปี รับฝากหน่วยละ 100 บาท (1 หน่วยต่อ 1 เลขหมาย) ให้ดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท เมื่อฝากครบ 5 ปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

นายชาติชาย กล่าวว่า สลากออมสินพิเศษงวดใหม่นี้ เป็นงวดที่ 508 โดยมีเงื่อนไขต้องถือครบ 5 ปีจึงจะได้ดอกเบี้ย หน่วยละ 5 บาท หากฝากไม่ครบดอกเบี้ยจะลดหลั่นลงไป ได้แก่ ฝากครบ 4 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2.50 บาท ฝากครบ 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.50 บาท ฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.25 บาท ฝากไม่ครบ 1 ปี จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากถือไม่ถึง 3 เดือน จะถูกหักส่วนลดหน่วยละ 2 บาท

“ผลตอบแทนขั้นต่ำเฉลี่ยต่อปี หากฝาก 1 ล้าน จะเท่ากับ 1.720% ต่อปี ฝาก 10 ล้านบาท เท่ากับ 1.792% ต่อปี โดยทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและรางวัลจะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา และสลากยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารออมสินได้ 95% ของมูลค่าสลาก และใช้เป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ได้ด้วย”

นอกจากนี้ ผู้ฝากยังได้สิทธิลุ้นถูกรางวัลจากการออกรางวัลเลขสลากทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม) เป็นเวลา 60 เดือนติดต่อกัน (รวม 60ครั้ง) โดยรางวัลสูงสุด รางวัลที่ 1 เป็นมูลค่าเงินรางวัล 5 ล้านบาท จำนวน 3 รางวัล และยังมีรางวัลที่ 2-5 รางวัลเลขท้าย 6 ตัว รางวัลเลขท้าย 5 ตัว และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอีก 1 ประเภท คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ระยะเวลารับฝาก 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.53% ต่อปี) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-30 ธันวาคมนี้ โดยเงินฝากประเภทนี้ เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท แต่สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก ถอนก่อนครบกำหนดจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก

ที่มา มติชนออนไลน์