ไม่ใช่แค่พิษเศรษฐกิจ! “ไร้ประสบการณ์-แรงงานล้น-เลือกงาน” เหตุหางานยาก

Group of ecstatic business partners looking at camera with raised arms

ไม่ใช่แค่พิษเศรษฐกิจ! “ไร้ประสบการณ์-แรงงานล้น-เลือกงาน” เหตุหางานยาก

เหตุหางานยาก – หลังจากที่มีข่าวผลพวงจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ทำเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยปี 2562 และสะท้อนถึงการจ้างแรงงานของไทยที่เริ่มชะลอตัวลงตามไปด้วยนั้น (อ่านข่าวได้ที่ แรงงานจ่อโดนลอยแพเกลื่อน )

“เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ได้สอบถามความคิดเห็นของเหล่าคนรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเรียนจบและกลายมาเป็นแรงงานในตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

โดย คุณสุภาวิตา สกุลโอ๋ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า เธออยากทำงานในบริษัทส่งออกเพราะตรงกับสายที่เรียนมา ส่วนตัวแล้ว สิ่งที่เธอกลัวว่าจะไม่มีงานทำ เป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องจากเป็นเด็กจบใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานอยู่ อีกทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเพราะพิษสงครามการค้า ซึ่งถือว่ามีผลกับการจ้างงาน อาจทำให้บริษัทไม่อยากจ้างงาน เพราะธุรกิจส่งออกถ้าไม่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มันก็จะเป็นจุดอ่อนแทน กลับกลายเป็นทำให้หางานได้ยากขึ้น เพราะโดนผลกระทบของพิษสงครามการค้าไปด้วย

คุณเสาวลักษณ์ ใจอินทร์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วเธออยากทำงานในร้านอาหาร เพราะสามารถฝึกอะไรได้หลายๆ อย่าง จากกรณีข่าวที่ออกมา เธอรู้สึกกลัวหางานไม่ได้เช่นกัน เพราะงานในบางที่ ก็ต้องการคนที่มีความสามารถสูง แต่เด็กที่เพิ่งจบใหม่อาจจะยังไม่มีความสามารถพอในการทำงานนั้นๆ นักศึกษาจบใหม่จะหางานทำยาก เพราะในปัจจุบันอาชีพต่างๆ ก็มีการแข่งขันกันสูง ทำให้เด็กที่เพิ่งจบมา อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นงานมากเท่าใดนัก บริษัทก็อาจจะไม่อยากรับเข้าทำงาน เพราะอาจจะทำให้งานบางอย่างไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่คาดหวังเอาไว้

Business team standing against window with leader in front

คุณไตรภพ องค์สรณะคมกุล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ว่า ตนอยากทำงานเกี่ยวกับข้าราชการ เพราะสายงานที่เรียนมาไปทางนี้ได้แน่นอน โดยส่วนตัวคิดว่า ในเรื่องการหางานทำไม่ได้ เด็กจบใหม่หลายๆ คนมักจะเป็นเหมือนกัน รวมถึงตนเองด้วย แต่สายงานที่เรียนมาเป็นสายงานที่ค่อนข้างเฉพาะทาง จึงไม่ค่อยมีความกังวลเท่าไหร่นัก ส่วนที่มีข่าวออกมาว่า ในเรื่องที่ปี 2563 เด็กจบใหม่จะตกงานกันมากขึ้น ตนมองว่าเป็นเรื่องปกติ ความรู้ที่เรียนมาในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อจบออกมาบางคนก็ทำงานไม่ตรงสาย ยิ่งอาชีพไหนที่มีความนิยมมาก คนก็จะแห่ไปเรียนทางนั้นกันเยอะจนบุคลากรล้นตลาดในสายงานนั้น เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำให้มีการแย่งงานกันขึ้น ยิ่งสายงานไหนที่มีคนอยากทำเยอะ ยิ่งแย่งกันไปใหญ่

คุณศรสวรรค์ ยิ้มแฟน ให้สัมภาษณ์ว่า เธอเรียนจบมาได้ 5 เดือน และอยากทำงานเป็นนักข่าว โดยส่วนตัวเธอแล้ว การหางานทำไม่ได้ยากอย่างที่คิด เนื่องจากเธอโชคดีที่หลังเรียนจบแล้วก็ได้งานเลย ส่วนข่าวที่มีการนำเสนอออกมาว่าเด็กจบใหม่จะหางานทำยากขึ้น เธอคิดว่าไม่ถูกทั้งหมด เพราะพิษสงครามการค้าก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่เศรษฐกิจในปัจจุบันก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังพอถูไถไปได้ หลายบริษัทก็ยังรับคนเข้าทำงาน บางที่ก็มีนโยบายรับเด็กจบใหม่ด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วงานก็มีให้ทำเยอะพอสมควรเลย ถ้าไม่เลือกงาน ยังไงมันก็ได้ทำ แต่ส่วนใหญ่คนมักเลือกทำตามใจตัวเองเป็นหลัก บางคนเลยไม่ได้งานสักที