ชมภาพฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

ชมภาพฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

ชมภาพฝีพระหัตถ์ – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ตลอดจนทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเหล่าศิลปินร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ริเวอร์มิวเซียม แบงค็อก ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

ภาพฝีพระหัตถ์ ปี 2562

คุณกอบกาญจน์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา 50 ปี บนพันธกิจ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อคนไทย โดยไม่เพียงแค่การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค แต่ยังต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์ การดูแลสิ่งแวดล้อม

อาทิ ปลูกป่า ปลูกปะการัง ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงด้านศิลปะ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ขึ้นในปี 2532 เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งบริษัทในไทย

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

และเนื่องในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย จัดนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ที่ริเวอร์มิวเซียม แบงค็อก ไอคอนสยาม ระหว่าง 28 กันยายน-14 ตุลาคม 2562 โดยจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ทุกครั้ง ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา รวม 12 ภาพ เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถสู่สาธารณชน ทั้งยังมีภาพผลงานจากกรรมการผู้ตัดสินการประกวดตลอดระยะเวลา 30 ปี ล้วนแต่เป็นศิลปินระดับประเทศ

อาทิ อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศาสตรเมธีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นอกจากนี้ยังนำภาพที่ชนะการประกวดทั้งประเภทยอดเยี่ยมและดีเด่นตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา มาจัดแสดงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยและความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา

“นิทรรศการครั้งนี้คือการตอกย้ำจุดยืนและความเชื่อมั่นของกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย เราจึงใช้สัญลักษณ์การจัดงานเป็น ‘อิฐแดง’ เอกลักษณ์ของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด บนถนนวิภาวดีรังสิต ที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดง ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เคยกล่าวไว้ว่า ‘อิฐแดงสร้างมาจากดินไทย เป็นดินที่สร้างชาติมาแต่ครั้งประวัติศาสตร์ มีความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คนทุกคนก็มีคุณค่าเท่ากับอิฐแดงทุกก้อน’ เพราะไม่ว่าใครทำงานหน้าที่ใด ในตำแหน่งอะไร ล้วนแต่มีคุณค่าเท่ากันทั้งสิ้น กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ก็เป็นเสมือนอิฐหนึ่งก้อนของสังคมไทย เช่นเดียวกับการประกวดศิลปกรรม ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ที่เป็นอิฐอีกก้อนของวงการศิลปะไทย” คุณกอบกาญจน์ กล่าว

คุณกอบกาญจน์ กล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้สังคมไทยให้ความสำคัญกับงานศิลปะมากขึ้น เราได้เห็นงานศิลปะถูกนำไปใช้เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจการท่องเที่ยว บำบัดรักษาผู้ป่วย มีจำนวนหอศิลป์และแกลลอรี่เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ เชื่อว่าวงการศิลปะไทยจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมมากยิ่งขึ้นจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่สามารถก้าวไปสู่เวทีระดับโลกมากขึ้น และในอนาคตจะมีหอศิลป์ขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดแสดงผลงานศิลปะกระจายไปในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมชมพระปรีชาสามารถด้านศิลปะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลงานศิลปะจากเหล่าศิลปินชื่อดังของประเทศไทยในนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” วันนี้ – 14 ต.ค. เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ริเวอร์มิวเซียม แบงค็อก ชั้น 8 ไอคอนสยาม (ลิฟต์ล็อบบี้ C) ไม่มีค่าใช้จ่าย และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย