เปิดวาร์ป แบงก์กรุงไทย 170 สาขา ยืนยันตัวตน “ชิมช้อปใช้” วันที่ 5-6 ต.ค.นี้

เปิดวาร์ป แบงก์กรุงไทย 170 สาขา ยืนยันตัวตน “ชิมช้อปใช้” วันที่ 5-6 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทยได้เปิดสาขา 170 แห่ง จาก 58 จังหวัดทั่วประเทศ ให้บริการยืนยันตัวตนในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” นอกเหนือจากสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการตามปกติอยู่แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. กรุงเทพมหานคร สาขารการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 สาขาโชคชัย 4 ซอย 22สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) สาขาเทเวศน์ สาขาบางยี่ขั้น สาขาปทุมวัน สาขาพัฒนาการ 17 สาขาเพชรเกษม 65/1 (บางเเคเหนือ)สาขามีนบุรี สาขายานนาวา สาขาเยาวราช สาขาราชวัตร สาขาร้านสหกรณ์ กรุงเทพ (เอกมัย) สาขารามอินทรา กม.2 สาขาลาดพร้าว 102 สาขาวิภาวดี-รังสิต 5 สาขาสรงประภา สาขาสุขุมวิท 93 สาขาองค์การเภสัชกรรม สาขาอุดมสุข สาขาเอกมัย

2.กาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี

3.กาฬสินธุ์ สาขากาฬสินธุ์ สาขากุจินารายณ์ สาขายางตลาด สาขาหนองกุงศรี

4.กำแพงเพชร สาขากำแพงเพชร สาขาคลองขลุง สาขาพรานกระต่าย สาขาลานกระบือ สาขาสลกบาตร

5.ขอนแก่น สาขากระนวน สาขาชุมแพ สาขาเมืองพล

6.ชัยนาท สาขาชัยนาท สาขาวัดสิงห์ สาขาหันคา

7.ชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ สาขาบ้านแท่น สาขาบำเหน็จณรงค์

8.เซียงราย สาขาเทิง สาขาพาน

9.เซียงใหม่ สาขาจอมทอง สาขาแม่โจ้ สาขาสันกำแพง สาขาสันป่าตอง สาขาสารภี สาขาหางดง

10.ตรัง สาขากะปาง

11.นครปฐม สาขานครปฐม

12.นครพนม สาขาธาตุพนม สาขานาแก

13.นครราชสีมา สาขาโชคชัย สาขาต่านขุนทด สาขาบัวใหญ่ สาขาประทาย สาขาปากซ่อง สาขาเสิงสาง

14.นครศรีธรรมราช สาขาชะอวด

15.นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า สาขาตาคลี สาขาท่าตะโก สาขาบรรพตพิสัย สาขาพยุหะคีรี

16.นนทบุรี สาขานนทบุรี สาขาบางบัวทอง

17.บุริรัมย์ สาขาพุธไธสง สาขาลำปลายมาศ สาขาสตึก สาขาหนองกี่

18.ปทุมธานี สาขาปทมุธานี สาขารังสิต สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11 สาขาลาดหลมุแก้ว (แยกนพวงศ์)

19.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขนัธ์

20.ปัตตานี สาขาปัตตานี สาขาเจริญประดิษฐ์

21.พระนครศรีอยุธยา สาขาตลาดวังน้อย สาขานิคมอตุสาหกรรมโรจนะ สาขาบางปะอิน สาขาประตูน้ำพระอินทร์ สาขาอยุธยา

22.พะเยา สาขาพะเยา

23.พัทลุง สาขาปากพะยูน สาขาแม่ขรี

24.พิจิตร สาขาบางมลูนาก สาขาพิจิตร สาขาสากเหล็ก

25.พิษณุโลก สาขาถนนสิงหวัฒน์ สาขาพิษณุโลก สาขาวังทอง

26.เพชรบุรี สาขาเพชรบรุี

27.เพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน สาขาศรีเทพ สาขาหล่มสัก

28.แพร่ สาขาลอง

29.มหาสารคาม สาขาเชียงยืน สาขาท่าขอนยาง มหาสารคาม สาขาพยคัฆภูมิพิสัย สาขามหาสารคาม

30.มุกดาหาร สาขาคำชะอี สาขามุกดาหาร

31.ยโสธร สาขากุดชุม สาขายโสธร สาขาเลิงนกทา

32.ยะลา สาขายะลา สาขาสิโรรส

33.ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสวุรรณภมูิ สาขาเสลภมูิ สาขาหนองพอก

34.ราชบุรี สาขาราชบรุี

35.ลพบุรี สาขาโคกสำโรง สาขาพัฒนานิคม สาขาลพบรุี สาขาลำนารายณ์

36.ลำปาง สาขาเถิน สาขาวังเหนือ

37.ลำพูน สาขานิคมอตุสาหกรรมลำพูน สาขาลำพูน

38.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ สาขาขุนหาญ สาขาราษีไศล สาขาศรีสะเกษ

39.สกลนคร สาขาอากาศอำนวย

40.สงขลา สาขาจะนะ สาขารัตภมูิ

41.สตูล สาขาละงู

42.สมุทรปราการ สาขาบางบ่อ สาขาสำโรง

43.สมุทรสงคราม สาขาสมทุรสงคราม

44.สมุทรสาคร สาขาสมทุรสาคร

45.สระบุรี สาขาแก่งคอย สาขาท่าลาน สาขาพระพุทธบาท สาขามวกเหล็ก สาขาสระบรุี สาขาหนองแค สาขาหินกอง

46.สิงห์บุรี สาขาสิงห์บุรี

47.สุโขทัย สาขาศรีนคร สาขาศรีสัชนาลัย ราขาศรีสำโรง สาขาสวรรคโลก สาขาสุโขทัย

  1. สุพรรณบุรี สาขาสุพรรณบุรี

49.สุราษฎร์ธานี สาขาถนนตลาดใหม่ สาขาสุราษฎร์ธานี

50.สุรินทร์ สาขาถนนหลักเมือง สาขาปราสาท สาขารัตนบุรี สาขาสังขะ

51.หนองคาย สาชาโพนพิสัย

52.หนองบัวลำภูสาขานากลาง สาขาศรีบุญเรื่อง

53.อ่างทอง สาขาโพธิ์ทอง สาขาวิเศษชัยชาญ สาขาอ่างทอง

54.อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา สาขาอำนาจเจริญ

55.อุดรธานี สาขากุมกวาปื สาขาบ้านดุง สาขาบ้านผือ

56.อุตรดิตถ์ สาขาพิชัย สาขาอุตรดิตถ์

57.อุทัยธานีสาขาหนองฉางสาขาอุทัยธานี

58.อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน สาขาโขงเจียม สาขาตระการพืชผล สาขาบุณฑริก