คลังเผย ชิมช้อปใช้ครบ10ล.แล้ว แต่ให้เก็บตกวันละ 1 แสน เล็งปรับเวลาลงทะเบียนเฟส2 ไม่ต้องตื่นตอนดึก

คลังเผย ชิมช้อปใช้ครบ10ล.แล้ว แต่ให้เก็บตกวันละ 1 แสน เล็งปรับเวลาลงทะเบียนเฟส2 ไม่ต้องตื่นตอนดึก

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า ร่วมกับนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายยรรยง ลิ้มพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กเเละรายย่อย ธนาคารกรุงไทย นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย หรือททท. เดินทางไปยังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ร้านค้ารายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ รับฟังปัญหาเเละรณรงค์ร้านค้าสมัครร่วมโครงการเพิ่ม หลังจากรองนายกฯ สมคิด   จาตุศรีพิทักษ์ สั่งการให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ร่วมกับขับเศรษฐกิจไตรมาส 4 ช่วงปลายปี

นายชาญกฤช กล่าวว่า ในขณะนี้ประชาชนใช้จ่ายเงินผ่านแอ็ปเป๋าตังคล่องเเละเข้าใจระบบมากขึ้น ขณะที่ร้านค้ารับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องทอน และมียอดขายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัดสำคัญในจังหวัดรอบปริมณฑล ซึ่งการใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังเน้นใช้เงินในกระเป๋า 1 เห็นได้จากการใช้เงิน ชิมช้อปใช้ สัปดาห์แรกเริ่มต้นใช้จ่าย 1.3 ล้านคน ยอดสะพัดกว่า 1.1 พันล้านบาท กระทรวงการคลังจึงต้องการรณรงค์ให้ร้านค้ารายย่อยทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตลาดทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น พื้นที่ไหนยังไม่เข้าใจว่าเข้าร่วมอย่างไร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา และจะให้ธนาคารกรุงไทยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เปิดให้ร้านค้ารายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากขึ้น

นายชาญกฤช กล่าวว่า นอกจากนี้ อยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเติมเงินเข้าไปใน กระเป๋า 2 เพื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 170,000 ร้านค้าทั่วทั้งประเทศ ได้ถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2562 อีกทั้งยังได้รับส่วนลดในการจับจ่ายใช้สอยสูงถึง 15% เพื่อรับเงินคืน สูงสุด 4,500 บาท หากเติมเงินเข้าบัญชี 30,000 บาท

นายชาญกฤช กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังเตรียมพร้อมขยายโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ให้ครอบคลุมไปยังเศรษฐกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเฟสแรกธนาคารกรุงไทยเน้นลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.7 แสนราย หากลูกค้าของ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.เข้ามาร่วมโครงการเพิ่มเติม จะมีเครือข่ายร้านค้าเพิ่มอีกกว่า 1 แสนราย เพื่อให้มีส่วนร่วมเเละเชื่อมโยงกับเครือข่ายโครงการประชารัฐสร้างไทย

“ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เตรียมให้ ธนาคารกรุงไทยปรับระบบเวลาในการลงทะเบียน เพราะการลงทะเบียนเดิม ประชาชนต้องตื่นมาลงทะเบียนเวลาตี 1-ตี 3  ยอมรับว่าทำให้ผู้สนใจลงทะเบียนลำบากต้องนอนดึก รัฐบาลจึงเห็นใจอย่างมาก และต้องการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมอีกหลายด้าน”นายชายกฤช กล่าว

นายชาญกฤช กล่าวว่า นอกจากนี้ชิมช้อปใช้เฟส 2 จะถูกเชื่อมโยงมาตรการ100 เดียวเที่ยวทั่วไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม กำหนดไว้ 10 ล้านคน เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนได้อีกมาก จึงต้องส่งคณะทำงานลงพื้นที่ ทั้ง หมอคลังและคณะทำงานชุดต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งรองรับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวซึ่งกระทรวงการคลังต้องการให้ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนให้มากขึ้น ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบก้าวหน้า และจัดทำเป็นพื้นที่ทุกภาค ทุกจังหวัด

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว่า ตั้งแต่วันแรกเริ่มใช้จ่ายมีประชาชนใช้จ่าย 1.024 ล้านคน วงเงินใช้จ่าย 1.14 พันล้านบาท แบ่งเป็นกระเป๋า 1 ยอดเงิน 1.13 พันล้านบาท กระเป๋า 2 ยอดเงิน 13 ล้านบาท หลังจากได้เปิดให้ประชาชนอีก 2 แสนราย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พบว่าขณะนี้ยอดเต็ม 10 ล้านคน เมื่อเวลา 1.13 น. หลังจากนี้การลงทะเบียนเพื่อทดแทนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้สิทธิ์ คาดว่าจะมียอดลงทะเบียนเก็บตกเฉลี่ย 1 แสนคนต่อวัน สามารถตรวจสอบได้จาก www.ชิมช้อปใช้.com.

นางสาววิลาวรรณ กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยเปิดทำการสาขาจำนวน 429 สาขาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ จัดให้มีรถเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตังแก่ประชาชนด้วย