จ่อชงครม.เศรษฐกิจไฟเขียว ‘ไทยแลนด์แกรนด์เซล’ หวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติช็อปเพิ่ม

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จ่อชงครม.เศรษฐกิจไฟเขียว ‘ไทยแลนด์แกรนด์เซล’ หวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติช็อปเพิ่ม

ไทยแลนด์แกรนด์เซล –  นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) พิจารณาเห็นชอบการจัดโครงการไทยแลนด์แกรนด์เซล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปี 2562 โดยจะร่วมกับห้างสรรพสินค้า นำสินค้ามาลดราคาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถโชว์พาสปอร์ตแล้วรับการลดราคาสินค้าได้ทันที และในปีนี้จะเพิ่มสิทธิพิเศษลดราคาเพิ่ม (ออนท็อป) ให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 10%