หน้าฝนยังแย่! พะเยาเริ่มจ่อวิกฤต อ่างเก็บน้ำแห้ง เหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ขนาดหน้าฝนยังแย่! พะเยาเริ่มจ่อวิกฤต อ่างเก็บน้ำแห้ง เหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าฝนไม่ตก ในตำบลท่าจำปีต้องประสบกับภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้อย่างแน่นอน

อ่างเก็บน้ำแห้ง วันที่ 4 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้านใน ต.ท่าจำปี เริ่มมีปริมาณที่แห้งขอด หลังประสบกับภาวะฝนที่ไม่ตกลงมาบริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำดังกล่าว จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำในขณะนี้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของฤดูฝน แต่มีปริมาณน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 20% ซึ่งสภาพบริเวณท้องอ่าง สามารถมองเห็นเนินดินและผิวดินอยู่ทั่วบริเวณกว้าง ซึ่งมีมากกว่าปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้

โดยคาดว่าสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณน้อยดังกล่าวนั้น จะส่งผลกระทบในช่วงของฤดูแล้งที่จะมาถึงอย่างแน่นอน กับสภาวะขาดน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเติมบริเวณอ่างเก็บน้ำในช่วงนี้ และก็จะทำให้พื้นที่ ในตำบลท่าจำปีต้องประสบกับภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้อย่างแน่นอน

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนั้น เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าจำปี ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำหลักที่สำคัญที่เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตรมาโดยตลอด ซึ่งขณะหากไม่มีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงนี้สถานการณ์ภัยแล้ง คาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่อย่างรุนแรงแน่ในปีนี้